Mielekästä työskentelyä kunnollisilla palaverikäytännöillä

Tutkimusten mukaan suomessa istutaan palavereissa keskimäärin 9,5 tuntia viikossa. Tämä vastaa noin neljäsosaa kokonaistyöajasta.

Taitori Reserven älykkäät ovenpielinäytöt, IoT-tilasensorit sekä pilvipalvelu mittaavat jatkuvasti todellista neuvottelun kestoa, organisaation neuvotteluiden kokonaismäärää sekä neuvotteluiden laatua. Tämän datan perusteella organisaatio voi alkaa lyhentämään ja johtamaan tiedolla neuvotteluiden keskimääräistä kestoa, karsimaan neuvotteluiden määrää sekä parantamaan neuvotteluiden laatua.

Ryhtymällä johtamaan tiedolla neuvotteluiden kokonaismäärän vähentämistä, neuvotteluiden keston lyhentämistä sekä neuvotteluiden laadun parantamista 100 hengen organisaatio voi saavuttaa jopa miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Asiakasvirtaa lisää helppokäyttöinen ajanvaraus

Digitalisoituvassa maailmassa asiakkaasi odottavat sinulta palvelua kellon ympäri. Asiakkaasi haluavat esimerkiksi varata aikoja palveluusi itsenäisesti silloin kun se heille parhaiten sopii, myös virka-ajan ulkopuolella.

Taitori Appoint integroidaan visuaalisesti osaksi verkkosivujasi. Palvelun avulla vastaat muuttuviin asiakkaidesi tarpeisiin tarjoamalla asiakkaillesi mahdollisuuden varata aikojasi myös virka-ajan ulkopuolella verkossa kellon ympäri.

Työntekijöiden hyvinvointia reilulla työnohjauksella

Taitori Task yhdistää tehtävä- ja projektihallinnan sekä työajanseurannan skaalautuvaksi pilvipalveluksi.

Palvelu mahdollistaa liikkuvan työvoiman tehtävien hallinnan sekä työajanseurannan hyödyntäen Taitori Handy mobiilisovellusta.

Voit muotoilla juuri sinun yrityksesi tarpeeseen soveltuvan palvelukokonaisuuden palvelun eri osista.